PPE Inspectie

VEILIGHEID

Natuurlijk wilt u verzekerd zijn van veilig materiaal. Niet alleen bij de aanschaf, maar juist ook door de jaren heen. Uw persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen (PBM) slijten door gebruik, weersinvloeden, of andere omstandigheden.

 

WETGEVING

Wettelijk gezien dienen PBM’s tenminste elke twaalf maanden onderworpen te worden aan een technisch beoordeling door een deskundig natuurlijk persoon, rechtspersoon of instelling.

Deze jaarlijkse technische beoordelingen dienen te worden vastegelegd in een inspectierapport, opgesteld door de keuringsdeskundige.

Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen dienen op de arbeidsplaats aanwezig te zijn en desgevraagd getoond aan de toezichthouder.

 

INSPECTIE

SPAC beschikt over een aantal door de fabrikanten opgeleide en gecertificeerde inspecteurs om al uw persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen onder de loep te nemen.

Onze keuring bestaat uit een visuele inspectie en functionele test. Al uw PBM’s worden geregistreerd in een inspectierapport.

 

U kunt met alle merken persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen bij ons terecht voor een keuring. Wij hanteren hierbij de richtlijnen die door de fabrianken zijn opgesteld.

 

Voor meer informatie of een offerte op maat, klik hier