Consultancy

SPAC is een onafhankelijke adviseur in beleidsmatige-, veiligheidskundige- en opleidingsvraagstukken op het gebied van werken en redden op moeilijk te bereiken plaatsen. Wij beantwoorden vragen van (overheids-) organisaties en de industrie omtrent procedures, materialen en technieken conform Europese normen en richtlijnen.

Wij ondersteunen u bij:

 

Uitvoeren en opstellen van risico inventarisatie

Een werkgever is verplicht om risico’s binnen een bedrijf in kaart te brengen. SPAC ondersteunt u bij het inventariseren en evalueren van de risico’s en adviseert u over te nemen beheersmaatregelen.

 

Opstellen van procedures

Wij schrijven conform de wettelijk gestelde eisen en op basis van best practices, praktische en uitvoerbare werkinstructies, procedures en checklists. Deze ondersteunen uw medewerkers bij hun werkzaamheden en verhogen de veiligheid en efficiency.

 

Auditing

Onze specialisten onderzoeken hoe u het veilig werken en/ of de hulpverlening binnen uw bedrijf heeft georganiseerd. We controleren uw risico analyses, beheersmaatregelen, procedures en uitrusting. De uitkomst van de audit is een concreet plan van aanpak waarmee u gericht aan de slag kunt.

 

De aanschaf van de juiste uitrusting

SPAC is onafhankelijk en dus niet gebonden aan een merk of fabrikant en kan u daarom volledig onafhankelijk adviseren over de aanschaf van uw uitrusting. Wij adviseren op basis van uitgebreide en actuele kennis van materialen.

 

Begeleiden van Rope Access IRATA-certificeringstraject

IRATA International is werelds grootste rope access branche organisatie. IRATA heeft richtlijnen voor het organiseren en uitvoeren van rope access opgesteld. Onze in company level 3 specialist begeleidt uw bedrijf bij het IRATA certificeringstraject.